KlantenserviceVerzendkosten bij retour

Kosten in geval van herroeping

Als u als consument gebruik maakt van uw herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor uw rekening. Alle auto-specifieke producten die u heeft besteld met uw kenteken of automodel, kunnen wij gratis omruilen als deze onverhoopt niet passen. 

Verzendkosten die bij retour wel door ons worden vergoed 

Bij eventueel een (pak)fout in levering of bij onverhoopte transportschade, wordt de verzending door Winparts vergoed. Dit wordt door onze retourafdeling per mail toegezegd. Telefonisch kan hier niet over worden gecorrespondeerd.

Herroepingsrecht

1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. 

2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen. Andere termijnen van bedenktijd gelden in de volgende gevallen.

  • Als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: De dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
  • Als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen. 
  • Bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht: 

1. Als de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier van herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd. 

2. Als de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Voor meer informatie:  https://www.winparts.nl/over-winparts/algemene-voo...

Terug naar Winparts-klantenservice

Ecommerce Europe Trustmark

Nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang 10% korting op je volgende bestelling!

Aanmelden